تمامی اخبار و مقالات و مطالب آموزشی ما را میتوانید در این قسمت دنبال کنید.

اخبار، مقالات و آموزش

Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017

Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017

ورژن اول نرم افزار مدیریتی شفاخانه های چشمی توسط شرکت تولید نرم افزار آراد ساخته و به بهره برداری سپرده شد. هم اکنون شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا واقع در ولایت هرات، افغانستان – بیش از نیمی از بیماران خویش را به طور کامل در این سیستم ثبت و راجستر نموده است. هدف ما توسعهRead more about Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017[…]