مطالب توسط همایون عظیمی

تفاوت های کلیدی میان میزبانی اشتراکی و میزبانی اختصاصی

زمانیکه کارفرمایان تصمیم به راه اندازی تجارت آنلاین مینمایند، اغلبا در انتخاب نوع میزبانی خویش به تردید می افتند. تفاوت های بسیار مهمی میان میزبانی اشتراکی و اختصاصی وجود دارد، بنابراین قبل از انتخاب باید تحقیقی در این باره صورت گیرد. با مطالعه موارد ذیل تفاوت های کلیدی میان این دو میزبانی را متوجه خواهید […]

Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017

سیستم مدیریت شفاخانه/کلینیک چشم پزشکی ورژن اول نرم افزار مدیریتی شفاخانه های چشمی توسط شرکت تولید نرم افزار آراد ساخته و به بهره برداری سپرده شد. هم اکنون شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا واقع در ولایت هرات، افغانستان – بیش از نیمی از بیماران خویش را به طور کامل در این سیستم ثبت و راجستر […]