تمامی اخبار و مقالات و مطالب آموزشی ما را میتوانید در این قسمت دنبال کنید.

اخبار، مقالات و آموزش

تفاوت های کلیدی میان میزبانی اشتراکی و میزبانی اختصاصی

تفاوت های کلیدی میان میزبانی اشتراکی و میزبانی اختصاصی

زمانیکه کارفرمایان تصمیم به راه اندازی تجارت آنلاین مینمایند، اغلبا در انتخاب نوع میزبانی خویش به تردید می افتند. تفاوت های بسیار مهمی میان میزبانی اشتراکی و اختصاصی وجود دارد، بنابراین قبل از انتخاب باید تحقیقی در این باره صورت گیرد. با مطالعه موارد ذیل تفاوت های کلیدی میان این دو میزبانی را متوجه خواهیدRead more about تفاوت های کلیدی میان میزبانی اشتراکی و میزبانی اختصاصی[…]

Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017

Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017

ورژن اول نرم افزار مدیریتی شفاخانه های چشمی توسط شرکت تولید نرم افزار آراد ساخته و به بهره برداری سپرده شد. هم اکنون شفاخانه معالجوی تحقیقی چشم روشنا واقع در ولایت هرات، افغانستان – بیش از نیمی از بیماران خویش را به طور کامل در این سیستم ثبت و راجستر نموده است. هدف ما توسعهRead more about Techno Vision 2017 – تکنو ویژن 2017[…]